Aktuelle saker om det digitale indre marked

Viser 1-10 av 28 treff.

 • Vedlegg: Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020

  20.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Oversikten over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 er et vedlegg til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020.

 • Ny Kommisjon godkjent, digitale tjenester, ePrivacy og EUs datastrategi

  Ny Kommisjon godkjent av Parlamentet – Thierry Breton får ansvaret for å gjennomføre den neste digitale agendaen.

  09.12.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport av Trond Helge Bårdsen, IKT- og forvaltningsråd ved Norges delegasjon til EU

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2019

  04.03.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte ivaretar Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

 • Skam fikk skryt i Europaparlamentet

  25.01.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norske Skam var en av flere nordiske tv-dramaer som ble trukket fram i Europaparlamentet som eksempler på hvordan dramaproduksjon spiller en viktig rolle i å støtte europeisk kulturelt mangfold.

 • EU-kommisjonens arbeidsprogram for 2017

  31.10.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2017 handler blant annet om EU etter brexit, bekjempelse av terrorisme, løsninger på migrasjonsutfordringer og å styrke EUs økonomi. Kommisjonens initiativer påvirker også Norges samarbeid med EU.

 • EU-kommisjonen med nytt forslag til ny regulering om ekomsektoren

  22.09.2016 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Kommisjonen la 14. september 2016 frem forslag til nytt felleseuropeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon.

 • EU-kommisjonen: Vi har ingen tid å miste

  09.11.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2016 har fått tittelen «No time for business as usual». Programmet er viktig for Norge fordi det griper direkte inn i store deler av vårt samarbeid med EU.

 • Ny strategi for det indre marked

  28.10.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Europakommisjonen kom i dag med sin nye strategi for det indre marked. Strategien skal bidra til økt vekst, sysselsetting og investeringer i Europa.

 • Revisjonen av det europeiske ekomregelverket: Invitasjon til aktørmøte

  12.10.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer ekombransjen til aktørmøte om den kommende revisjonen av ekompakken 5. november 2015 i Oslo.

 • Et europeisk digitalt indre marked

  01.06.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  På årets European Consumer Summit la forbrukerminister Solveig Horne (FrP) vekt på at norske forbrukeres rettigheter ikke bør svekkes når EU-kommisjonen setter i gang sitt arbeid med en ny strategi for et digitalt indre marked i Europa.