Aktuelle saker om det digitale indre marked

Viser 1-10 av 15 treff.

 • Vedlegg: Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020

  20.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Oversikten over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 er et vedlegg til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020.

 • Ny Kommisjon godkjent, digitale tjenester, ePrivacy og EUs datastrategi

  Ny Kommisjon godkjent av Parlamentet – Thierry Breton får ansvaret for å gjennomføre den neste digitale agendaen.

  09.12.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport av Trond Helge Bårdsen, IKT- og forvaltningsråd ved Norges delegasjon til EU

 • Hvordan skape vekst med IKT

  23.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

 • Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

  15.09.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

 • Budsjett preget uken i Strasbourg

  29.10.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet vil øke EU-budsjettet for forskning og innovasjon den neste syvårsperioden og advarer mot kutt på områder som er viktige for vekst.

 • Handlingsplan for en konkurransedyktig og sosial markedsøkonomi

  18.10.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bedre infrastruktur, digitalisering av økonomien, forbrukerrettigheter samt økt mobilitet for arbeidstakere og langsiktighet for bedrifter er hovedfokus i den andre handlingsplanen for det indre marked som Europakommisjonen la frem 3. oktober. EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

 • Økonomiske anbefalinger til medlemslandene

  04.06.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 30. mai fram en pakke med økonomiske anbefalinger for EUs medlemsland og eurosonen for å bidra til stabilitet, vekst og sysselsetting. Les mer om anbefalingene i denne fellesrapporten fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris.

 • Ny forbrukerstrategi

  04.06.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen la 22. mai fram sin strategi for forbrukerarbeidet for perioden 2014 - 2020. Planen innebærer videreføring og styrking av dagens forbrukerarbeid, som blant annet bygger på forbrukerprogrammet 2007 - 2013 der Norge deltar. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Høring og utredninger om bredbånd og ikt-tjenester

  16.05.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bruk av helsedata i Europa bør harmoniseres, ny forskningsrapporter fra OECD viser at bredbåndstilgangen har en positiv effekt på økonomisk utvikling og Europakommisjonen presenterer snart utkast til ny forordning om elektronisk ID og signatur. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • Positiv til danske transportprioriteringer

  26.01.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ambisiøst, men allikevel realistisk og pragmatisk innstilt. Slik oppsummerte det danske formannskapet sitt program på transportområdet overfor Europaparlamentet. De viktigste sakene på danskenes agenda blir retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket og trinnvis innføring av Lufthavnpakken. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.