Høringer om et digitalt indre marked

Følg saken

 • Høring

  «Fitness Check»

  Høringen er en del av et større tiltak, som foretar en «Fitness Check» av EUs forbruker- og markedsføringsregulering. Hensikten er å vurdere om de relevante direktivene er egnet til formålet, og vurderingen gjøres på utgangspunkt av kriteriene effektivitet, sammenheng, relevans og merverdi for EU.

  Les mer om høringen.

 • Høring

  Rammeverket for interoperabilitet

  Målet med høringen er å sikre at det eksisterer en helhetlig visjon om interoperabilitet i EU når det gjelder samhandling mellom de europeiske offentlige myndigheter, og mellom myndigheter og innbyggere og næringsliv.

  Les mer om høringen.

 • Høring

  Plattformer

  Nettbaserte plattformer som søkemotorer, visse sosiale medier, app-butikker og prissammenligningsnettsteder spiller en stadig mer sentral rolle. Kommisjonen ønsker å belyse og vurdere spørsmål og problemstillinger knyttet til slike plattformer.

  EU-kommisjonen ser flere utfordringer knyttet til slike plattformer, blant annet begrenset åpenhet, uavklarte ansvarsforhold og begrensninger for brukere å flytte fra en plattform til en annen. Kommisjonen vil vurdere disse spørsmålene grundig, og samtidig se på hvordan man best kan takle ulovlig innhold på Internett.

  Kommisjonen definerer en «nettbasert plattform» som et foretak som opererer i et tosidig eller flersidig marked, som bruker internett for å muliggjøre interaksjon mellom to eller flere adskilte, men innbyrdes avhengige, grupper av brukere, med et formål om å generere verdi for minst en av gruppene. Høringen var bredt anlagt, og rettet seg mot alt fra sluttbrukere til offentlige myndigheter. Høringen tok for seg en mengde spørsmål knyttet til f. eks. ulovlig innhold på internett, stordata, viderebruk av offentlige data, og delingsøkonomien.

  Les mer om høringen om plattformer på kommisjonens hjemmesider.

  Les Norges høringssvar

 • Høring

  Geoblokkering

  Geoblokkering kan medføre at mange europeere ikke har tilgang til elektroniske tjenester som er tilgjengelige i andre EU-land. Denne typen blokkering kan også innebære at de blir «viderekoblet» til en lokal butikk, der prisene er forskjellige fra tilbyderen i et annet land. Dette gjøres ofte uten noen begrunnelse, og denne typen diskriminering kan ikke eksistere i et indre marked.

  Høringen samlet synspunkter og meninger på de ulike restriksjoner brukere, forbrukere og bedrifter møter når de gir eller søker tilgang til informasjon, kjøper, eller selger på tvers av landegrensene i EU.

  Les mer om høringen om geoblokkering på kommisjonens hjemmesider.

 • Høring

  Modernisering av momsregelverket

  Det kan være komplisert for selskaper som tilbyr on-, og offline handel over landegrensene å forholde seg til ulike nasjonale skattesystemer. Siden 1. januar 2015 trådte nye regler i kraft i EU, der moms på all telekommunikasjon, kringkasting og elektroniske tjenester ilegges der kunden er basert, heller enn hvor leverandør er plassert. Kommisjonen ønsker samtidig å se på muligheter og behov for å modernisere momsregelverket, slik at det er bedre rustet for å møte ehandel over landegrensene enn det er i dag. Høringen, som var åpen for alle, innhentet synspunkter fra næringslivet, det offentlige og representative organisasjoner.

  Høringen ble avsluttet 18. desember 2015.

  Les mer om høringen om momsregelverket på kommisjonens hjemmesider.

 • Høring

  Satelitt- og kabeldirektivet

  I denne åpne høringen stilte EU-kommisjonen spørsmål om EU-reglene som definerer hvor og hvordan satellitt-kringkastere og kabelselskaper bør klarere opphavsrettigheter er tilpasset dagens situasjon og digitale virkelighet.

  Høringen ble avsluttet 16. november 2015.

  Les mer om høringen om satelitt- og kabeldirektivet på kommisjonens hjemmesider.