Kommisjonens strategi

En overordnet tiltaksplan for etableringen av et digitalt indre marked i Europa

Kommisjonens strategi for et digitalt, indre marked (DSM) inneholder 16 målrettede tiltak som skal gjennomføres i 2015 og 2016.

De 16 tiltakene er delt inn i tre hovedgrupper:

  1. Gi bedre tilgang til digitale varer og tjenester for både bedrifter og forbrukere
  2. Bedre tilrettelegging for digitale nettverk og digitale tjenester
  3. Skape et samfunn med et økonomisk klima hvor europeisk industri og næringsliv kan øke sitt langsiktige vekstpotensial

Enkel samhandling med Europa er viktig for næringslivet, men også for nordmenn som jobber, studerer eller ferierer i Europa. Målet er at digital samhandling over landegrensene skal være effektivt og enkelt. Det vil åpne opp et digitalt marked med mer enn 500 millioner mennesker.

Mer informasjon om EU-kommisjonens strategi for et digitalt indre marked: