Status i digitaliseringsarbeidet

Norges digitale tilstand

Nettstedet «Det digitale Norge» samler statistikk fra ulike kilder for å gi et helhetlig bilde av den digitale utviklingen på områder som er særlig viktig for regjeringens IKT-politikk.

Nettstedet Det digitale Norge har opplysninger om alt fra hvordan bredbåndsdekningen er, og hvor mange som bestiller legetime på nett, til om det fortsatt er noen som aldri har brukt internett.

Graf som viser årlig variasjon i bruk av de fire ulike innloggingsalternativene i ID-porten.

Tjenesten gir et bilde av den digitale utviklingen i Norge, og forteller noe om hvordan Norge ligger an sammenlignet med andre relevante land. Flere av grafene viser også utvikling over tid.

I tillegg til å gi et bedre grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger knyttet til IKT og digitalisering, gir tjenesten et tallgrunnlag for diskusjoner og presentasjoner av digitaliseringen av Norge.

Dataene som presenteres kommer stort sett fra offentlig tilgjengelige kilder, som for eksempel Statistisk Sentralbyrå, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og EUs Digital Agenda Scoreboard. I første omgang presenterer tjenesten i overkant av 50 indikatorer fordelt på følgende åtte kategorier:

Tjenesten er utviklet av selskapet Bouvet på oppdrag fra KMD. Grafikkmotoren i tjenesten er et standardprodukt som heter Highcharts. Highcharts er utviklet av det norske selskapet Highsoft, som holder til i Vik i Sogn og Fjordane.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for innhold og oppdatering av tjenesten.

Til toppen