Digidel-arena 2015 – samarbeid for økt digital deltagelse

En samarbeidsarena for de som jobber med å øke den digitale deltagelsen i Norge.

Digital deltakelse og kompetanse i befolkningen er en viktig forutsetning for å oppnå verdiskaping og vekst. Norge er verdensledende når det gjelder befolkningens tilgang til, og bruk av IKT, men det er fortsatt mange tusen som ikke deltar digitalt.

Med utgangspunkt i programmet Digidel 2017 inviterer derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sammen med samarbeidspartnere fra ulike offentlige, private og frivillige organisasjoner til Digidel-arena 2015, en samarbeidsarena for de som jobber med å øke digital deltagelse i Norge. 

Vi inviterer dere som jobber med eldre og IKT, kjører grunnkurs i bruk av data for innvandrere, hjelper de med ulike funksjonsevner å navigere i det digitale landskapet eller tilbyr IT-kurs for de som står utenfor arbeidslivet, til en dag der vi kan lære av hverandre, utveksle erfaringer og kunnskap.

Dato: 25. november
Sted: Thon Vika Atrium

Nett-tv Nett-TV: Digidel-arena 2015

Se sendingen her

Se sendingen her