Difi etablerer et forum for oppdragsgivere - IKT

Hvem: Forumet er for deg som ofte – eller av og til – gjennomfører IKT-anskaffelser i en offentlig virksomhet. Det betyr ingenting om du har fagbakgrunn som innkjøper eller innen IKT; dersom det er du som er ansvarlig for å anskaffe programvare, maskinvare eller konsulenttjenester innen IKT, er det deg vi ønsker som deltaker i forumet.

Hva: Et sted der vi kan få faglig påfyll, dele erfaringer og beste praksis, komme med innspill til politikkutforming og «nettverke».

Når: 9. mai 2018 kl 10.00 – 13.00 – lett servering og nettverking fra kl 9.30

Hvor: Auditoriet «Hovedbølet» i Akersgata 64 i Oslo

Tema for første møte: Etablering av en markedsplass for skytjenester rettet mot offentlig sektor

Som et ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for bruk av skytenester skal Difi og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere etablering av en innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester i offentlig sektor (både stat og kommune).

Prosjektet har siden oppstart høsten 2017 vurdert flere alternative modeller for en markedsplass. Vi har sett spesielt på den løsningen som benyttes i Storbritannia (G-Cloud), og på lignende modeller, slik som dynamisk innkjøpsordning. Prosjektet skal også vurdere organisering, finansieringsmodell mm. for en mulig ordning. En viktig del av det arbeidet som er gjort til nå, er kartlegging av brukerbehov i offentlig sektor gjennom dybdeintervjuer, og dialog med leverandørmarkedet.

Vi ønsker å få innspill fra flere offentlige virksomheter enn det som var mulig gjennom dybdeintervjuene. Vi vil gjerne høre hva dere som anskaffer IKT tenker om en slik innkjøpsordning/markedsplass. I møtet vil vi presentere arbeidet så langt, og vi inviterer til innspill, diskusjon og spørsmål i etterkant.

Påmelding til christine.hafskjold@difi.no innen 6. mai.

Agenda

1) Velkommen til etablering av Forum for oppdragsgivere v/Asle Aass, Difi

2) Presentasjon av markedsplassprosjektet v/Christine Hafskjold, KMD

3) Spørsmål, innspill og diskusjon

Nett-tv Difi etablerer et forum for oppdragsgivere

Se sendingen her

Se sendingen her

 

 

Til toppen