IT-standarder i offentlig sektor

Standardiseringsarbeidet handler om at offentlige virksomheter i mange tilfeller bør ta i bruk tekniske-, semantiske-, og organisatoriske IT-standarder som legger til rette for og fremmer elektronisk samhandling i forvaltningen.

Regjeringen vedtar de obligatoriske standardene gjennom Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vedtar de anbefalte standardene.

De obligatoriske kravene skal benyttes for anvist område, med mindre den offentlige virksomheten faller innenfor en spesifikk unntaksordning i forskriften.

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er den offisielle listen over standarder som er vedtatt anbefalt eller obligatorisk å benytte i offentlig sektor.

Les mer om standardiseringsarbeidet i offentlig sektor på Difis Standardiseringsportal.