Se opptak (video) fra innspillsseminar om deling av data i offentlig sektor, avholdt 31. mars

I forbindelse med stortingsmeldingen om en datadrevet økonomi og innovasjon har det blitt gjennomført et innspillsmøte (nettmøte) med et utvalg aktører fra offentlig sektor.

Møtet ble tatt opp i sin helhet, som er tilgjengelig via digitaliseringsdirektoratets nettsider

Spørsmål som ble belyst var:

  • Hva hemmer og fremmer verdiskaping med offentlige data?
  • Hva er de de største (potensielle) fordelene og ulempene ved økt deling og bruk av offentlige data?
  • Hvordan tilrettelegge for at verdien av offentlige data kommer samfunnet til gode?
  • Gitt dagens situasjon, hvilke ambisjoner bør regjeringen sette seg? Og, hva må til – helt konkret – for å realisere disse?

Seminaret ble gjennomført av Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.