Se opptak (video) fra innspillsseminar om kompetanse i en datadrevet økonomi avholdt mandag 27. april

Møtet ble innledet av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo, KD  mens statssekretær Paul Chaffey fra KMD ga en avsluttende kommentar.

Møtet ble tatt opp i sin helhet, som er tilgjengelig via digitaliseringsdirektoratets nettsider.