Hvordan kan IKT styrke Norges produktivitetsevne og bidra til en enklere hverdag?

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til seminar og paneldebatt.

Dato: Tirsdag 17. mars

Kl: 10:00-14:00 
Sted: Stratos, Youngstorget 2A

Program

Kl. 09.30-10:00: Registrering

Del I: ”Hva er problemet, egentlig?”

Kl. 10.00-10.10
”Startskuddet for en ny Digital agenda” v/ kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kl. 10.15-10.35
”Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd”, v/ Marianne Andreassen (medlem av produktivitetskommisjonen og direktør i Statens lånekasse for utdanning).

Kl. 10.40-10.50
”Innovasjon i tjenester” v/ Tor W. Andreassen, professor, Norges handelshøyskole

10.50-11.00
Spørsmål, refleksjon

Del II: Sanner inviterer til "speed-date" og spør: ”Hva bør være de tre viktigste prioriteringene i regjeringens nye IKT-politikk – Digitale agenda?”

Kl. 11.05-12.00
Korte, poengterte innlegg på tre minutter til statsråden fra: Eirik Lae Solberg, finansbyråd, Oslo kommune, Trude Andresen, KS, Per-Morten Hoff, IKT-Norge, Jens Hauglum, Finn.no, Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk, FFO, Torstein Olsen, Nkom, Håkon Haugli, Abelia, Daniel Döderlein, mCash, Mona Skaret, Innovasjon Norge, Toril Nag, LyseTele, Morten Dæhlen, UiO, Hallstein Husand, Datatilsynet, ........... Skattedirektoratet.

Ordstyrer: Agnar Kaarbø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Kl. 12.00-12.40:
Pause – mat og drikke.

Kl. 12.40-13.25
Debatten fortsetter. Også med salen.

13.25-13.30
Takk for dagen v/ statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lett servering – mingling.

Nett-tv Kick-off seminar tirsdag 17. mars: IKT, produktivitet og en enklere hverdag

Se sendingen her

Se sendingen her