EUIKT16: Konferanse om europeisk IKT-politikk

Velkommen til EUIKT16 tirsdag 25. oktober!

 • Digitalisering av europeisk industri blir gjerne kalt den fjerde industrielle revolusjon eller industri 4.0. Hvordan skal Europa – og Norge - henge med i kappløpet?
 • Europa trenger bredbånd og 5G. samtidig utfordres teleselskapene av nye tjeneste- og innholdsleverandører – det som ofte kalles OTT-'over-the-top', alt fra Skype og WhatsApp til YouTube og Netflix. Hvordan møter teleselskapene utfordringene?
 • Delingsøkonomien med Uber og Airbnb skaper konflikter med taxiselskaper og hoteller, og utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller og arbeidsavtaler. Hvordan møte delingsøkonomien? Trenger vi nye reguleringer? Og hvordan skal vi regulerer vi uten å kvele nye innovative tjenester og forretningsmodeller? Både Norge og resten av Europa jobber nå med å finne en fornuftig balanse.

Presentasjoner:

Hovedtalere
Dr. Paul Timmers, Director DG CNECT, Digital Society, Trust and Cyber Security (Directory H) Monica Mæland, næringsminister

I tillegg vil statssekretærene Paul Chaffey fra KMD, og Elsbeth Tronstad fra UD delta.

Konferansen blir ledet av Christine Korme, som til daglig er direktør, digitalisering og fornying hos Abelia.

Andre talere

 • Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet
 • Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen og leder av regjeringens ekspertutvalg om delingsøkonomi
 • Stefan Lechler, DG CNECT
 • Tore Kristoffersen, Lyse
 • Kamil Kiljanski, DG GROW
 • Yves Paindevaine, DG CNECT
 • Sverre Narvesen, SINTEF Raufoss Manufacturing
 • Roger Schjerva, IKT-Norge
 • Ove Fredheim, Telenor

I samarbeid med Abelia og IKT-Norge inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet til EUIKT16 – en konferanse om europeisk IKT-politikk med fokus på EUs satsning på utvikling av det digitale indre markedet.

EUIKT16-logo