Verdikt

Forskningsrådets IKT-program Verdikt (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) ble opprettet i 2005 for å bidra til strategisk, langsiktig kunnskapsutvikling og innovasjon innen IKT på områder av særlig betydning for framtidig nærings- og samfunnsutvikling.

Verdikt har et årlig budsjett på ca. 155 millioner kroner (før bevilgning fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet) og er et sentralt virkemiddel for å realisere Regjeringens prioritering av IKT som et viktig teknologisk område.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sine prioriterte områder er dekket i Verdikt sin programplan. Programmet omfatter kunnskapsbygging innen bl.a. programvareteknologi, og bygger også kunnskap innen samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle utfordringer og muligheter.

Så langt har Verdikt igangsatt syv prosjekter som ser på utfordringer knyttet til tjenesteutvikling og implementering av løsninger for offentlige elektroniske tjenester. Totalt er nærmere 70 millioner kroner tildelt. Inkludert hovedprosjekter og delprosjekter har Verdikt så langt bevilget ca 82 millioner kroner til forskning på sikkerhet, personvern og sårbarhet.

Les mer om Verdikt hos Forskningsrådet.

 

Til toppen