Takk for din interesse!

Du står på venteliste og vi vil så snart som mulig gi beskjed om du får plass. Deler av arrangementet vil også strømmes direkte på regjeringen.no.

Har du spørsmål, ta kontakt med Tone Smith- Meyer eller An-Magritt Øye.