Nettverk for gevinstrealisering i kommunal sektor

KS og KMD inviterer til etablering av «Nettverk for gevinstrealisering i kommunal sektor» tirsdag 23. mai.

Nett-tv Nettverk for gevinstrealisering i kommunal sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

Innholdet er todelt;

  • Del 1 handler om etablering av Gevinstnettverket, og varer fram til lunsj.
  • Del 2 starter etter lunsj, og da står lansering av nasjonalt produktråd for Prosjektportalen på agendaen.

Les mer om programmet på nettsidene til KS.