Open Government Partnership (OGP)

Open Government Partnership (OGP) er et frivillig internasjonalt samarbeid mellom ulike regjeringer og det sivile samfunn. OGP er i praksis et virkemiddel for nasjonale reformmiljøer som har som mål å gjøre offentlig forvaltning mer åpen, mer ansvarlig og mer lydhør overfor innbyggerne.

Hva er OGP?

Etter et initiativ fra president Obama i 2010 lanserte åtte land i september 2011 det internasjonale prosjektet ”Open Government Partnership" (OGP).

Målet med OGP

Hovedmålet med prosjektet er å gjøre offentlig forvaltning bedre og mer ansvarlig overfor innbyggerne.

Sentrale virkemidler i OGP

OGP har satt i verk flere ulike typer virkemidler for å gjøre prosjektet effektivt. Det viktigste virkemiddelet i OGP er de nasjonale handlingsplanene som skal inneholde konkrete forpliktelser.

Kontakt

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo