Målet med OGP

Hovedmålet med prosjektet er å gjøre offentlig forvaltning bedre og mer ansvarlig overfor innbyggerne.

Dette skal blant annet skje gjennom større grad av  åpenhet om forvaltningens virksomhet og om finansielle transaksjoner og bevilgninger og bedring av kvaliteten i offentlig sektor. Landene som er med i OGP skal gjennomføre tiltak innefor disse områdene:

  • Åpenhet (transparens)
  • Demokrati og deltakelse
  • Antikorrupsjon og plassering av ansvar
  • Teknologi og innovasjon

OGP skal bidra til at offentlig forvaltning, offentlige tjenester og offentlig informasjon har høy kvalitet. Prosjektet vil på denne måten bidra til å støtte verdiskapningen i samfunnet. I tillegg skal OGP bidra til økt kunnskap og deltakelse i samfunnsprosesser, et åpnere samfunn, bedre koordinering innad i offentlig sektor og et bedre samarbeid mellom myndighetene og det sivile samfunn, som ved bruk av ny teknologi og nye medier.