Sentrale virkemidler i OGP

OGP har satt i verk flere ulike typer virkemidler for å gjøre prosjektet effektivt. Det viktigste virkemiddelet i OGP er de nasjonale handlingsplanene som skal inneholde konkrete forpliktelser.

Handlingsplanene skal utarbeides i samarbeid med det sivile samfunn, og de skal oppdateres med jevne mellomrom. Første versjon av den norske handlingsplanen ble lansert i september 2011. Norge utarbeidet en ny handlingsplan for 2013-2015 i 2013. Ny handlingsplan for 2016-2018 er nå lagt frem.   

Det arrangeres toppmøter for alle medlemmer av OGP, stater og sivile organisasjoner hvert annet år. Slike møter er avholdt i Brasil (2011), London (2013) og Mexico by (2015). Neste møte er i Paris høsten 2016.

OGP og medlemslandene arrangerer med jevne mellomrom regionale faglige møter hvor både regjeringene og det sivile samfunn kan delta (Norge er med i Region Europa). Møtene tar for seg ulike tema som er relevante for landene i deres arbeid med handlingsplanene. Sivile organisasjoner som ønsker å delta på slike regionale møter, melder seg på direkte, ikke gjennom myndighetene i de enkelte landene. De to siste regionale møtene ble arrangert på Bali (Asia – Stillehavet) 6. og 7. mai 2014 og i Dublin (Europa) 8. og 9. mai 2014.