Miljøsamarbeidet mellom Norge og Russland

Miljøsamarbeidet med Russland er satt i bero inntil videre. På grunn av Russlands angrepskrig mot Ukraina er samarbeid mellom norske og russiske myndigheter redusert til et minimum.

Norge og Russland har samarbeidet om miljøsaker av felles interesse gjennom en norsk-russisk miljøkommisjon. Samarbeidet bygger på en avtale fra 1992.

Det er Klima- og miljødepartementet i Norge og det russiske naturressurs- og miljøministeriet som leder arbeidet i kommisjonen.

Samarbeidet under miljøkommisjonen er stilt i bero etter Russlands angrep på Ukraina.

Miljøkommisjonens arbeid har omfattet prosjekter innen havmiljø, naturmangfold, forurensning, grensenært samarbeid, kulturminner og radioaktivitet.

Les mer: