Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for norske innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

I dag har nesten alle husstander i Norge mulighet til å koble seg til bredbånd. De siste årene har det vært sterk vekst i andelen av befolkningen som har tilbud om raskt bredbånd.

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for bredbånd. Gjennom tilskuddene ønsker regjeringen å sikre et tilstekkelig godt bredbåndstilbud til de stedene det ikke er lønnsomt for markedet å bygge ut bredbånd.

Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen signalisert en styrkning av satsningen på IKT og bredbånd. Regjeringen mener at økt satsing på IKT og bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge.

Til toppen