Datalagringsdirektivet

Stortinget vedtok 15. april 2011 norske regler om datalagring for bekjempelse av alvorlig kriminalitet og at datalagringsdirektivet skulle innlemmes i EØS-avtalen.

Direktivet er ikke innlemmet som en del av EØS-avtalen og de norske reglene om datalagring er ikke satt i kraft blant annet på grunn av at regler for kostnadsfordeling ikke er fastsatt. Etter EU-domstolens avgjørelse av 8. april 2014 hvor datalagringsdirektivet ble kjent ugyldig, besluttet regjeringen at den planlagte lovproposisjonen med forslag om kostnadsfordelingsmodell for datalagring ikke skulle fremmes i vårsesjonen 2014.

Dette betyr at den norske regulering om datalagring ikke vil bli satt i kraft fra 1. juli 2015 slik det tidligere var lagt opp til.

Regjeringen vil gå gjennom EU-domstolens avgjørelse og hvilke implikasjoner denne bør få, før den komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Les EU-domstolens avgjørelse

 

Til toppen