Tildeling av konsesjon for digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge

Brev av 30.05.2006 fra Samferdselsdepartementet til Norges televisjon AS

Brev av 30.05.2006 fra Samferdselsdepartementet til Norges televisjon AS

Tildeling av konsesjon for digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge

Til toppen