backup slettes

Konsesjoner og frekvenstillatelser gitt av Samferdselsdepartementet

Frekvenstillatelser gitt av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet)

 

Til toppen