backup slettes

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Konsesjoner og frekvenstillatelser gitt av Samferdselsdepartementet

Frekvenstillatelser gitt av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet)