Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mobilutbygging i Norge

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i medhold av ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) kompetanse til å tildele rett til å bruke radiofrekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at forpliktelsene i tillatelsene etterleves.

Et av målene for arbeidet med elektronisk kommunikasjon er å sikre hele landet gode, fremtidsrettede og rimelige teletjenester.

Mobiltelefonen har overtatt mye av taletrafikken fra fastnettet og de siste årene har folk tatt i bruk mobilnettene til stadig flere tjenester. En god og stabil tilgang til mobiltjenester er i dag er et grunnleggende behov for samfunnet og borgerne.

Rammevilkår

Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene i markedet for elektronisk kommunikasjon. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) er departementets underliggende etat som ivaretar viktige tilsynsfunksjoner innen både post- og telemarkedene. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i medhold av ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) kompetanse til å tildele rett til å bruke radiofrekvenser. Nkom fører tilsyn med at forpliktelsene i tillatelsene etterleves.

Mobildekning

Selskapene i ekommarkedet er avhengig av frekvenser for å bygge ut mobilnett og tilby tjenester. I Norge tilbys i dag både andre-, tredje- og fjerdegenerasjons mobilkommunikasjonstjenester (2G, 3G og 4G). I tillegg leverer tilbyderen ICE mobilt bredbånd i 450 MHz-båndet basert på 3G-teknologien CDMA2000.

Ved tildeling av frekvenser til mobiltelefonitjenester har det ved tidligere tildelinger vært stilt dekningskrav fra myndighetenes side. Dekningskravene knyttet til 2G- og 3G-tjenester er for lengst oppfylt av tilbyderne, som i dag tilbyr dekning langt over tidligere fastsatte krav. I dag er fire selskaper tildelt frekvensressurser for å bygge ut andre og tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem i eget nett.For GSM er det i dag oppnådd dekning for 99,8 pst.av husstandene i Norge og for 3G over UMTS er det oppnådd dekning for 94,9 pst.av husstandene i Norge.

 

Oversikt over frekvenser til mobilutbygging og aktører i det norske markedet på Nkoms nettside

Regelverk

Til toppen