Ordliste mobilkommunikasjon

2G: Andre generasjons mobilkommunikasjonssystem primært beregnet på talekommunikasjon (se også GSM).

GSM: Global System for Mobile Communications. Felleseuropeisk digitalt mobiltelefonsystem. Blir også omtalt som 2G, et mobilkommunikasjonssystem av andre generasjon. I Norge anvendes to ulike frekvensbånd: 900 MHz og 1800 MHz.

GPRS: General Packet Radio Service. Videreutvikling av GSM for dataoverføring.

EDGE: Enhanced Data rates for Global Evolution. EDGE er basert på GPRS, men gir raskere dataoverføring enn GPRS.

3G: Tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem, tilrettelagt for overføring av tale, data, bilde og video (se også UMTS og CDMA): Den store forskjellen mellom 3G og 2G er overføringskapasiteten, dvs. hvor raskt data kan sendes og mottas av telefonen.

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System. Et felleseuropeisk mobilkommunikasjonssystem av tredje generasjon (3G).

CDMA: Code Division Multiple Access. En amerikansk standard for digitalt mobiltelefonisystem av tredje generasjon (3G).

Til toppen