Felles EFTA-kommentar om forslaget til nytt byrå på ekomområdet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EFTA har utarbeidet et notat som representerer EFTAs felles kommentarer til forslaget om et nytt byrå på ekomområdet. Notatet er tilgjengelig for nedlasting.