Norske posisjoner på hovedforslagene i ekompakken

Samferdselsdepartementet har utarbeidet et notat med norske posisjoner på hovedforslagene i ekompakken fra EU-Kommisjonen.

EU-Kommisjonen la 13. november 2007 frem sine forslag til endringer i reguleringen av markedet for elektronisk kommunikasjon – den såkalte ”ekompakken”.

 

 

Til toppen