Nytt fra teleområdet i EU

Informasjon om høringer, utlysninger og konferanser og seminarer.

Nytt fra teleområdet i EU

(01.04.05)

 • EU-kommisjonen arrangerer 4. april et åpent arbeidsseminar om framtidens mobilkommunikasjon, -markeder og - tjenester. Arbeidsseminaret vil særlig ta for seg fremtidige behov for trådløs kommunikasjon.
  Klikk her for mer informasjon
 • Borgere i EU får nå tilgang til detaljerte og praktiske opplysninger om sine rettigheter og muligheter i EU og det indre marked gjennom en portal. Portalen inneholder også informasjon som skal gjøre det lettere å etablere og drive virksomhet i EU.
  Klikk her for mer informasjon
 • EU-kommisjonen har sendt ut pressemeldinger med svar på diverse spørsmål om IP-telefoni, mobiltelefoni og internasjonal roaming, og hva som skjer på dette området i EU
  Klikk her for å gå til pressemeldingene om IP-telefoni, mobiltelefoni og internasjonal roaming
 • European Information Technology Observatory la 1. mars i år fram publikasjonen "EITO 2005". Publikasjonen inneholder en detaljert oversikt og statistikk over EUs IKT-marked. I rapporten går det blant annet fram at IKT-markedet ventes å vokse med 4 prosent i 2005, mot 3,3 prosent i 2004.
  Klikk her for mer informasjon

Høringer/konsultasjoner

Utlysninger

Konferanser og arbeidsseminar

 • EU-kommisjonen arrangerer i samarbeid med Samferdselsdepartementet i Bulgaria et seminar 5.-6. april om søknadsutforming til IST-programmet. Seminaret arrangeres i Bulgaria. Seminaret er gratis, og vil ta for seg tekniske, administrative, finansielle og regulatoriske sider ved utforming av søknader, med sikte på å gjøre det enklere å delta i EUs rammeprogram.
  Klikk her for mer informasjon om seminaret
 • "Baltic IT and telecommunications 2005". Konferansen arrangeres fra 6. til 9. april 2005 og vil samle 600-800 deltakere fra privat og offentlig sektor i EU og naboland. Konferansen skal bidra til å fremme IT-samarbeid på tvers av landegrenser, særlig mellom aktører i Østersjøregionen.
  Klikk her for mer informasjon om konferansen
Til toppen