Nytt fra teleområdet i EU

Nytt fra teleområdet i EU

 • EU-kommisjonen lanserte 1. juni strategien "i2010: European Information Society 2010". Strategien skal fremme utviklingen av Europa som informasjonssamfunn og bidra til vekst og sysselsetting i den europeiske IKT - og mediaindustrien. Bredbåndsutbygging og utvikling av digitalt innhold for høyhastighetsnettverk skal spesielt prioriteres.

  Mer informasjon finner du her
 • EU-kommisjonens generaldirektorat for informasjonssamfunnet og media (DG INFSO og Media) har gjennomført en analyse av fremtidens marked for mobil kommunikasjon og tilhørende tjenester i Europa, med fokus på fremtidig etterspørsel av trådløse tjenester i årene 2010, 2015 og 2020. Dette arbeidet skal danne utgangspunkt for EUs innspill til ITUs World Radio Conference i 2007.

  Mer informasjon finner du her

  Mer om forberedelsene til World Radio Conference finner du her
 • EU har påbegynt forberedelsene til andre fase i verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet (World Summit on the Information Society). Møtet holdes i Tunis 16-18 november i år. Målet med toppmøtet er blant annet å oppnå global enighet om spørsmål som gjelder styring av Internett og finansielle mekanismer som kan minske den digitale kløften mellom industrialiserte land og utviklingsland.

  EUs prioriteringer og forhandlingsprinsipper for toppmøtet finner du her
 • "European Telecommunications Network Operators Association" arrangerte 31. mai en konferanse om neste generasjons elektroniske nettverk.

  Mer informasjon finner du her

Utlysninger:

 • Frist for å søke om midler fra femte utlysning i EU-forskningsprogrammet IST (Information Society Technologies) er 21. september 2005.

  Mer informasjon finner du her
 • "Future and Emerging Technologies - FET" er et av de prioriterte områdene i EUs IST- arbeidsprogram for 2005-2006. Fristen for å søke om forskningsmidler er satt til 20. september i år.

  Mer informasjon finner du her:

  Se også informasjon fra EU-kommisjonens om " embedded systems"
 • DG INFSO og Media skal lyse ut anbud på en rammeavtale for IKT-tjenester og informasjonsarbeid:. Fristen vil bli satt senere

  Mer informasjon finner du her

 • EU-kommisjonen har utlyst en anbudskonkurranse som gjelder gjennomføring av en analyse av e-handelsaktiviteter i europeiske bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter, i 10 ulike sektorer. Frist for å levere inn tilbud er satt til 11. juli 2005.

  Mer informasjon finner du her

Konferanser og seminarer

 • CEPT ("European Electronic Communications Regulatory Forum") arrangerte i april sin årlige konferanse. Konferansen tok blant annet for seg overordnede politiske spørsmål knyttet til elektronisk kommunikasjon og konvergens, i tillegg til konkrete problemstillinger rundt spektrumpolitikk, bredbåndstelefoni, fremtidens nettverk og regulatoriske spørsmål.

  Mer informasjon finner du her

 • IST-toppmøtet 2005 arrangeres 19.-23. juni i Dresden, Tyskland. Toppmøtet vil samle eksperter fra forskningsmiljøer og næringslivet i en rekke land, og skal ta for seg fremtidens trådløse kommunikasjon, med spesiell vekt på forretningsmuligheter og nyere forskning.

  Mer informasjon finner du her

 • Den femte internasjonale konferansen om "ITS Telecommunications" (intelligente transportsystemer) finner sted 27.-29. juni i Brest, Frankrike.

  Mer informasjon finner du her
Til toppen