Referat og innspill fra infomøte om ekompakken, 23. januar 2008

Som ledd i den norske oppfølgingen av ekompakken inviterte Samferdselsdepartementet i samarbeid med Post- og teletilsynet berørte markedsaktører til et informasjonsmøte i Oslo 23. januar 2008. Her kan du lese referat fra møte og innspill fra inviterte aktører.

EU-Kommisjonen la 13. november 2007 frem sine forslag til endringer i reguleringen av markedet for elektronisk kommunikasjon – den såkalte ”ekompakken”. Samtidig ble Kommisjonens vedtatte reviderte anbefaling om relevante markeder publisert.

Som ledd i den norske oppfølgingen av ekompakken inviterte Samferdselsdepartementet i samarbeid med Post- og teletilsynet berørte markedsaktører til et informasjonsmøte i Oslo 23. januar 2008.

Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet ønsket å informere om og diskutere de viktigste forslagene i pakken, og inviterte til innspill/synspunkter fra tilbyderne i møtet. Det ble åpnet for skriftlige innspill i etterkant av møtet.

Samlet sett vil forslagene i ekompakken ha stor innvirkning på rammebetingelsene for ekommarkedet, og dermed påvirke både tilbyderne og sluttbrukerne i vesentlig grad. Synspunktene som kom fram på møtet vil kunne tas med i eventuelle norske innspill til EUs videre behandling av ekompakken.

Presentasjoner, referat og mottatte innspill fra inviterte aktører

Eventuelle spørsmål vedrørende møtet kan rettes til seniorrådgiver Ingeborg Kjærnli i Samferdselsdepartementet, ingeborg.kjarnli@sd.dep.no

 

Til toppen