Aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet

EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer på samferdselsområdet. Norske aktører og interessenter har mulighet til å svare på disse høringene. Her finner du noen av de aktuelle høringene.

Interessenter har mulighet til å spille inn synspunkter direkte til EU gjennom å svare på EU-kommisjonens høringer. Dette er en mulighet til å medvirke til utforming av EU-regelverk.

For å legge bedre til rette for norske aktører som ønsker å benytte denne muligheten, har Samferdselsdepartementet satt sammen en liste over aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet.

Listen vil kontinuerlig bli oppdatert, men skal ikke ses på som en komplett, oppdatert oversikt. Høringsfrist for de ulike høringene fremgår av listen. Merk: Frister kan bli utvidet og endret.

Ved å klikke på lenkene kommer du til høringen. Der går det frem hvordan du sender inn høringssvar. De fleste av Kommisjonens høringer besvares via et spørreskjema, og man må registrere seg ved å opprette en bruker med passord.

Se også nettsiden "Have your say", som gir en oversikt over loverarbeider og politikkutforming som Kommisjonen inviterer til innspill på: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_en

Pekere til utvalgte EU-høringer