Forslag til direktiv som endrer direktiv 91/440/EEC om utviklingen av fellesskapets jernbaner

EU-kommisjonen la 3. mars 2004 fram et forslag til direktiv som endrer direktiv 91/440/EEC om utviklingen av fellesskapets jernbaner. Forslaget innebærer liberalisering av internasjonal passasjertransport med jernbane, inkludert kabotasje, fra 2010.

Forslag til direktiv som endrer direktiv 91/440/EEC om utviklingen av fellesskapets jernbaner

EU-kommisjonen la den 3. mars 2004 fram et forslag til direktiv som endrer direktiv 91/440/EEC om utviklingen av fellesskapets jernbaner, COM (2004) 139. Forslaget innebærer liberalisering av internasjonal passasjertransport med jernbane, inkludert kabotasje, fra 2010. Medlemsstatene kan under visse forutsetninger begrense tilgangen til nettet på en strekning som inngår i offentlig kjøp av persontransporttjenester. Forslaget er EØS-relevant.

Til toppen