Forslag til forordning om passasjerrettigheter

EU-kommisjonen la 3. mars 2004 fram forslag til forordning om passasjers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport. Forslaget setter minimumskrav til flere ulike områder: Informasjon som skal gis til de reisende før, på og etter reisen, erstatningsansvar for jernbaneforetak ved ulykker, forsinkelser og innstilte tog, krav om assistanse for funksjonshemmede, krav om samarbeid mellom jernbaneforetak og krav om etablering av et klageorgan. Forslaget er EØS-relevant.

Forslag til forordning om passasjerrettigheter

EU-kommisjonen la 3. mars 2004 fram forslag til forordning om passasjers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport, COM (2004) 143. Forslaget setter minimumskrav til flere ulike områder:

  • Informasjon som skal gis til de reisende før, på og etter reisen
  • Jernbaneforetaks erstatningsansvar ved ulykker, forsinkelser og innstilte tog
  • Krav om assistanse for funksjonshemmede
  • Krav om samarbeid mellom jernbaneforetak
  • Krav om etablering av et klageorgan.

Forslaget er EØS-relevant.

Jernbaneforetak kan kreve at passasjerer uten gyldig billett skal betale et tilleggsgebyr som ikke overstiger 100 prosent av transportprisen i tillegg til transportprisen. En passasjer som nekter å betale skal kunne tvinges til å avbryte reisen. Jernbaneforetakene skal også kunne kreve at passasjerer som representerer en sikkerhets- eller ”security”- risiko, eller for øvrig er til bry, avslutter reisen uten kompensasjon.

Informasjon som skal gis til de reisende før, på og etter reisen

Minimumskrav til informasjon før reisen gjelder blant annet rutetider og betingelser for raskeste reise og for laveste pris, tilgjengelighet for funksjonshemmede, tilgjengelighet for sykler, tilgang til plasser for røyker/ikke røyker, første og andre klasse, herunder sovevogner, service ombord og opplysninger om pågående aktiviteter som kan forsinke reisen m.v.

Under reisen skal det gis informasjon om service ombord, neste stasjon, forsinkelser, korresponderende tog, sikkerhet og ”security” m.v., og informasjonen skal som et minimum gis på det språk der reisen foregår.

Etter reisen skal det gis informasjon om prosedyrer og steder for mistet bagasje og hvilke prosedyrer som finnes for å fremlegge klager.

Jernbaneforetaks erstatningsansvar ved ulykker, forsinkelser og innstilte tog

Jernbaneforetak er blant annet ansvarlig for død og skade på passasjerer når ulykken er inntruffet på toget eller i forbindelse med på- og avstigning, og er ubegrenset.

Jernbaneforetak er ansvarlig for forsinkelser, herunder forsinkelser som innebærer tapt korrespondanse og/eller innstilt internasjonal transport, herunder indirekte tap, dersom forsinkelsen overstiger en time. For eksempel vil reisende ved en internasjonal togreise på opp til fire timers lengde med en forsinkelse på over 120 minutter få 100 prosents kompensasjon. Passasjerer skal, avhengig av ventetider m.v., få mat og drikke, hotellovernatting, transport til overnattingsstedet og lignende.

Krav om assistanse for funksjonshemmede

Den som er ansvarlig for jernbanestasjoner skal tilby funksjonshemmede assistanse ved av- og påstigning, og i forbindelse med korresponderende tog. Krav om assistanse må fremsettes minst 24 timer i forveien. Det samme gjelder for assistanse ombord på toget. Det skal også finnes steder på stasjonen der funksjonshemmede kan be om assistanse.

Til toppen