Jernbanepakke III lagt fram 3. mars 2004

EU-kommisjonen la 3.mars 2004 fram forslag til fire nye rettsakter på jernbaneområdet.

Jernbanepakke III lagt fram 3. mars 2004

EU-kommisjonen la 3.mars 2004 fram forslag til fire nye rettsakter på jernbaneområdet:

  • Forslag til forordning om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
  • Forslag til forordning om kompensasjonsordninger ved kontraktsbrudd i godstransport med jernbane
  • Forslag til direktiv om sertifisering av lokførere og ombordpersonale på fellesskapets jernbanenett
  • Forslag til direktiv som endrer direktiv 91/440/EEC om utviklingen av fellesskapets jernbaner.

Mer informasjon:

Til toppen