Marco Polo-programmet (2004-2013)

AVSLUTTET PROGRAM

Programmet ga økonomisk oppstartsstøtte til nye transportløsninger som bidro til å overføre transport fra veg til sjø eller bane. Programmet omfattet kun internasjonale transporter.

Marco Polo-programmet ble avsluttet ved årsskiftet 2013-2014. EU har bestemt at virkeområdet til programmet i fremtiden skal dekkes innenfor TEN-T.

Norge deltok i programmet fra 2004. Norske aktører kunne søke om midler til oppstart av prosjekter som bidrar til mer miljøvennlig godstransport gjennom overføring fra veg til sjø og/eller jernbane. Flere norske prosjekter har mottatt slik støtte.

Ordningen har vært administrert av tidligere Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet. De tre departementene gjennomførte i 2013 en evaluering av hvordan Marco Polo-ordningen har fungert i Norge. Les evalueringsrapporten

Nettsider: Marco Polo

Til toppen