Evaluering av forsøk med alternativ forvaltningsorganisering i storbyer

Samferdselsdepartementet inviterte i 2001 flere storbyområder til å søke om å prøve ut alternative modeller for forvaltningsorganisering av transportsystemet i sine byområder. Byforsøkene er nå evaluert.

Samferdselsdepartementet inviterte i 2001 flere storbyområder til å søke om å prøve ut alternative modeller for forvaltningsorganisering av transportsystemet i sine byområder. Byforsøkene er nå evaluert. 

Hovedformålet med forsøkene var å oppnå en bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene, samt bedre offentlig utnyttelse av ressursene på tvers av forvaltningsnivåene. Forsøkene skulle belyse om andre organisatoriske løsninger enn den eksisterende kunne møte utfordringene knyttet til blant annet miljø og framkommelighet på en mer helhetlig og effektiv måte.

Etter en utredningsfase ble det igangsatt forsøk fra 1.1.2004 i Bergen, Trondheim, Stavanger-regionen og Kristiansands-regionen. Forsøkene ble godkjent for fire år. Forsøkene i Bergen, Trondheim og Satvanger-regionen ble avsluttet 31.12.2007, mens forsøket i Kristiansands-regionen ble forlenget med to år.

I oppdrag fra Samferdselsdepartementet fikk Urbanet Analyse i samarbeid med NIVI Analyse og inno-V i oppdrag å evaluere forsøkene med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i disse fire byområdene.

Evaluering av forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i storbyer (pdf)

Oppsummering av internasjonale erfaringer fra forvaltningsforsøk (pdf)

 


 

Til toppen