Gjeldende kystruteavtale

I dag har Samferdselsdepartementet en avtale med Hurtigruten AS om helårlige, daglige og gjennomgående seilinger med anløp i 34 havner på nordgående og 33 på sørgående rute mellom Bergen og Kirkenes.

Hurtigrute-skipet Nordkapp

Formålet med statens kjøp av transporttjenester langs norskekysten er å sikre et godt rutetilbud for passasjerer som reiser lokalt, regionalt og mellom angitte anløpssteder. Dette er reisende som kun kjøper billett for å reise på selvvalgt strekning og ikke rundreiser, såkalte distansereisende. I tillegg skal det tilbys godskapasitet nord for Tromsø.

I dag har Samferdselsdepartementet en avtale med Hurtigruten AS om helårlige, daglige og gjennomgående seilinger med anløp i 34 havner på nord- og 33 på sørgående rute mellom Bergen og Kirkenes. Det statlige kapasitetskravet er fastsatt til 320 passasjerplasser, 120 køyplasser i lugar, og minimum 150 europaller for frakt av gods pr. skip nord for Tromsø. Avtalen er inngått for perioden 2012-2019. Samferdselsdepartementet har benyttet opsjonen i avtalen om å forlenge avtalen ut 2020. 

Ressurser

Konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Vedlegg til konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Rapporteringsinstruks av 20.01.2012

Utdrag fra årsrapporter 2012-2018

Hurtigruten.no