Konkurranse om framtidig kystruteavtale

Her finner du oppdatert informasjon om innkjøpsprosessen og annen relevant dokumentasjon knyttet til konkurransen om et fremtidig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes.

Molo

Havila Holding AS og Hurtigruten AS er innstilt til å betjene kystruten Bergen-Kirkenes fra 2021. Oppdatert informasjon kommer på denne siden når kontraktene er signert. Under følger oversikt over prosessen fram til innstillingen.

Samferdselsdepartementet utlyste 19. september 2017 konkurranse om leveranse av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes om få år, når gjeldende avtale med Hurtigruten AS løper ut.

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Tjenesten skal gjennomføres med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger i de samme 34 havnene som i dag.

Konkurransen er delt i tre pakker, slik at flere leverandører kan betjene ruten. Én pakke har tre ruter og to pakker har fire ruter. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, og alle havner på ruten skal fortsatt betjenes daglig. Den nye kontrakten har en varighet på 10 år med mulighet for å forlenge med ett år.

Anbudet omfatter også klima- og miljøkrav som skal sikre at CO2-utslippene fra skipene som betjener ruten blir betydelig lavere enn i dag, at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff.

Leverandørene har tilbudsfrist 3. januar 2018. Departementet tar sikte på at kontrakt kan inngås innen utgangen av mars 2018. 

Konkurransen er kunngjort i Doffin og TED.

E-postadresse: postmottak@sd.dep.no
Postadresse: Postboks 8010 dep, 0030 Oslo

Ressurser

Doffin

TED

Konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Vedlegg til konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Rapporteringsinstruks av 20.01.2012

Utdrag fra årsrapporter 2012-2016

Trafikkdata og inntekter knyttet til det statlige kjøpet

Hurtigruten.no

Til toppen