Pågående utredning angående skip som kan benyttes til å betjene kystruten

Samferdselsdepartementet har bestilt en utredning som belyser hvorvidt statens kjøp av tjenester på kystruten Bergen-Kirkenes forutsetter spesialbygde skip, eller om det finnes skip i det internasjonale markedet som kan benyttes.

Vurderingen gjøres med utgangspunkt i det man vet om forholdene langs kystruten og det seilings- og anløpsmønster som inngår i kystruten i dag.