Trafikkdata og inntekter knyttet til det statlige kjøpet

Under finnes oversikt over trafikkdata og inntekter knyttet til det statlige kjøpet

Trafikkstatstikk per havn

Opplysninger om omfanget av gjedende kystruteavtale