Utredning om forslag til krav i konkurransegrunnlaget

Samferdselsdepartementet har bestilt en utredning som skal belyse nødvendig kapasitet på hvert fartøy for distansepassasjerer (passasjertall og køyekapasitet), samt nødvendig kapasitet knyttet til godstransport på strekningen Tromsø-Kirkenes.

Utredningen skal også belyse om transporttilbudet som er definert som statlig kjøp kan utføres med færre fartøy enn dagens 11 fartøy med tilfredsstillende regularitet.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at det framtidige kjøpet fortsatt skal sikre daglige, helårlige og gjennomgående seilinger mellom Bergen og Kirkenes med anløp til 34/33 havner.

Det er et mål at gjennomføringen av framtidig konkurranse og krav i konkurransegrunnlaget skal videre legge til rette for virksom konkurranse og en kostnadseffektivt tjeneste.