Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Viktige aktiviteter i konkurransen om kystruten

På denne siden legges det ut nyttig informasjon om planlagte aktiviteter i forbindelse med konkurransen om framtidig kystruteavtale.

Møter med potensielle tilbydere

Samferdselsdepartementet oppmuntrer alle potensielle tilbydere til å komme med innspill til konkurransen.

Skriftlige innspill kan sendes til:

Epostadresse:   [email protected]

Postadresse:     Samferdselsdepartementet
                            Postboks 8080 Dep
                            0030 Oslo

Dersom det er ønskelig å møte ansvarlige innkjøpere i departementet, vennligst send en e-post til [email protected] med en kort bakgrunn for ønsket om et møte og forslag til møtetidspunkter.

Samferdselsdepartementet har gjennomført markedsdialog med flere potensielle aktører. 

Utlysing av konkurransen

Samferdselsdepartementet legger opp til å utlyse konkurransen så snart som mulig, nå som Nasjonal transportplan 2018-2029 er behandlet i Stortinget. Departementet sendte 1. september en pre-notifisering til ESA. Formålet med en slik pre-notifisering er å avklare at statens kompensasjon vil være i tråd med statsstøtteregelverket. Departementet anser at det er realistisk med oppstart av konkurransen mot slutten av september måned, og tilbudsfrist på nyåret 2018.

Ressurser

Konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Vedlegg til konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Rapporteringsinstruks av 20.01.2012

Utdrag fra årsrapporter 2012-2015

Trafikkdata og inntekter knyttet til det statlige kjøpet

Hurtigruten.no

Til toppen