Viktige aktiviteter i konkurransen om kystruten

På denne siden legges det ut nyttig informasjon om planlagte aktiviteter i forbindelse med konkurransen om framtidig kystruteavtale.

Møter med potensielle tilbydere

Samferdselsdepartementet oppmuntrer alle potensielle tilbydere til å komme med innspill til konkurransen.

Skriftlige innspill kan sendes til:

Epostadresse:   postmottak@sd.dep.no

Postadresse:     Samferdselsdepartementet
                            Postboks 8080 Dep
                            0030 Oslo

Dersom det er ønskelig å møte ansvarlige innkjøpere i departementet, vennligst send en e-post til postmottak@sd.dep.no med en kort bakgrunn for ønsket om et møte og forslag til møtetidspunkter.

Samferdselsdepartementet vil også arrangere en tilbyderdag våren 2017 for å gi informasjon og motta ytterligere innspill om den kommende konkurransen om kystruten Bergen-Kirkenes. Nærmere informasjon om tidspunkt, sted og påmelding kommer.

Utlysing av konkurransen

Samferdselsdepartementet legger opp til å utlyse konkurransen etter at Nasjonal Transportplan 2018-2029 er behandlet i Stortinget, anslagsvis sommeren 2017. 

Ressurser

Konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Vedlegg til konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Rapporteringsinstruks av 20.01.2012

Utdrag fra årsrapporter 2012-2015

Trafikkdata og inntekter knyttet til det statlige kjøpet

Hurtigruten.no