Honnørrabatt og andre landsomfattende sosiale rabattordninger

De landsomfattende sosiale rabattordningene med 50 prosent rabatt på enkeltbillett gjelder for honnørreisende, barn og vernepliktige/sivile vernepliktige. Ordningene gjelder kun for personer som reiser med tilskuddsberettiget kollektivtransport.

Retten til honnørrabatt på 50 prosent på enkeltbillett fremgår av presiseringen i nyere opptrykk av honnørkortet. Denne retten gjelder kun for tilskuddsberettiget kollektivtransport.

Generelt vil kommersielle ruter (ruter som ikke mottar offentlig støtte, som for eksempel ekspressbussruter) ha stor grad av takstfrihet - blant annet når det gjelder utforming av rabattordninger og fastsetting av rabattnivået. Dette innebærer at honnørrabatten er lavere enn 50 prosent for flere av de kommersielle rutene.

Honnørrabatt - vilkår:

Last ned brosjyre med gjeldende vilkår for å få honnørrabatt (pdf)