Ungdomskort

Fylkeskommunene har ansvaret for å gi et tilbud om ungdomskort. Ordningen retter seg generelt mot ungdom fra og med 16 til og med 19 år, dvs. mot ungdom som i all hovedsak er elever i den videregående skole.

Fylkeskommunene har ansvaret for å gi et tilbud om ungdomskort. Ordningen retter seg generelt mot ungdom fra og med 16 til og med 19 år, dvs. mot ungdom som i all hovedsak er elever i den videregående skole.

Ungdomskortene gir rett til et ubegrenset antall reiser innen et fylke, normalt for en måned. Kortene gjelder på de kollektive transportmidlene fylkeskommunene yter tilskudd til.

En del fylkeskommuner har også inngått avtaler med andre aktører, bl.a. med NSB og riksvegferjene om at kortene også skal gjelde for disse transportmidlene.