Pasienttransport og transporttilbud i distriktene

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpnet 27. november 2008 et seminar om samordning og samarbeid om pasienttransport og transporttilbudet i distriktene. Seminaret var en oppfølging av rapoprten "Pasienttransport og transporttilbud i distriktene" som ble lagt fram 4. februar 2008 av samferdselsministeren og helse- og omsorgsministeren.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpnet 27. november 2008 et seminar om samordning og samarbeid om pasienttransport og transporttilbudet i distriktene.

Seminaret var en oppfølging av rapoprten "Pasienttransport og transporttilbud i distriktene" som ble lagt fram 4. februar 2008 av samferdselsministeren og helse- og omsorgsministeren. Rapporten peker på både utfordringer og muligheter i skjæringspunktet mellom kollektivtilbudet i distriktene og pasienttransport.

Seminaret tok spesielt opp de deler av rapporten som tar for seg mulighetene for gode samarbeidsrelasjoner mellom helseforetak, fylkeskommunene og transportnæringen.

Presentasjoner fra seminaret: