Samordningsorganet for kollektivtransport i det sentrale Østlandsområdet

Samordningsorganet for kollektivtransport i det sentrale Østlandsområdet

Samordningsorganet for kollektivtransporten i Østlandsområdet ble opprettet fra 1. januar 2004.