Arbeidet med kystkulturminner

Kystverket har ansvar for en lang rekke kulturminner langs kysten. De mest synlige er fyrstasjonene, men staker, båker og lykter, fiskerihavner, losstasjoner og spesielle farleder er også deler av Kystverket lange kulturhistorie.

Kystverket arbeider med å legge til rette for alternativ forvaltning av fyrstasjoner og gjøre dem tilgjengelige for allmennheten. I samarbeidet med Etatsmuseet (Kystverkmusea) utarbeider de forvaltningsplaner og formidlingstiltak.

Til toppen