Fartøy og alternative drivstoff

Utvikling og bruk av nye drivstoffteknologier og nye typer drivstoff kan redusere flere miljøproblemer, også forbundet med marine fartøy.

For de fleste kommersielle maritime aktører vil en overgang til alternative drivstoff være økonomisk krevende. Nye internasjonale utslippskrav er en viktig årsak til at norske myndigheter vil tilrettelegge for bruk av LNG som drivstoff. LNG er et godt alternativt til tungolje.

For ferjer og hurtigbåter finnes det mange samband der både seilingsmønster og virkemidler kan tilrettelegges for bruk av alternative drivstoff – medregnet elektrisitet.

Til toppen