Ny forskutteringsordning for fiskerihavne- og farledsprosjekter - detaljer

Samferdselsdepartementet har 1. februar 2018 fastsatt søkekriterier for den nye forskutteringsordningen for fiskerihavne- og farledsprosjekter. Dette åpner for at kommuner, fylkeskommuner og lokale næringsinteresser kan få fremskyndet prosjekter som er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak for 2018-budsjettet, som gir departementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder med en samlet ramme på inntil 350 mill. kroner.

Kommuner, fylkeskommuner og lokale næringsinteresser kan søke om forskuttering som nevnt. Søknadsfrist er satt til 16. mai for de som ønsker å være garantert en søknadsbehandling om tildeling av forskuttering i løpet av høsten inneværende år.

For nærmere detaljer om ordningen vises det til standardbrev om forutsetninger og krav til søknad om forskuttering av fiskerihavne- og farledsprosjekter.     

Forskuttering av fiskerihavn - felles.pdf

Til toppen