Kjøp av regionale flyruter

For å opprettholde sysselsetting og bosetting i alle deler av landet ønsker staten å sikre befolkningen og næringslivet i distriktene rask og effektiv tilgang til regionale sentra med videre forbindelser til andre landsdeler og til utlandet.

Som hovedregel er det fri markedstilgang til flyruter i Norge og mellom Norge og EØS-området for flyselskap som er godkjent i et EØS-land. Det gjelder fri prissetting og ingen trafikkplikt for slike ruter.

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet pålegge forpliktelser til offentlig tjenesteytelse på flyruter og deretter kjøpe flyrutetjenester av flyselskapene etter anbud på disse rutene.

Staten kjøper innenlands flyruter som det ikke er bedriftsøkonomisk å drive på 28 regionale lufthavner og to stamlufthavner i Norge. Flyrutene blir lyst ut på anbud og alle godkjente flyselskap i EØS-området kan legge inn anbud på de ulike ruteområdene.

Staten inngår kontrakt med det flyselskap som har det laveste krav til godtgjørelse
fra staten, for perioder på fem år i de fire nordligste fylkene og fire år i resten av
landet i henhold til regelverket på området.

Se også: Anbudsutlysninger fra Samferdselsdepartementet.

Til toppen