Stortingsmelding om Avinors virksomhet 2006-2008

15. desember 2006 la regjeringen fram en stortingsmelding om Avinors virksomhet 2006-2008 - den såkalte eiermeldingen.

15. desember 2006 la regjeringen fram en stortingsmelding om Avinors virksomhet 2006-2008 - den såkalte eiermeldingen.

Stortingsmeldingen om virksomheten i Avinor danner grunnlag for statens eierstyring av selskapet.

Formålet med meldingen er å orientere Stortinget om utviklingen i selskapet, og tar for seg hovedutfordringer, planer og strategier for Avinor i de neste årene.

 

 

 

 
Til toppen